2 cặp bưởi này có làm các anh xao xuyến không – 300MAAN-813